Relatietherapie als:

• je elkaar niet meer begrijpt
• je veel ruzie hebt
• er een derde in het spel is
• je denkt over scheiden
• je uit elkaar gegroeid bent
• je samen vastloopt

Relatietherapie

Relatieproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben: ontevredenheid, twijfel over je relatie, ruzies of verwijten en het gevoel dat je steeds (met elkaar) terugvalt in een negatief patroon. Dit kan leiden tot irritatie, boosheid, verdriet, frustratie, wantrouwen en agressie. Soms lukt het samen niet meer om daar verder mee te komen en is ondersteuning nodig.

Met relatietherapie krijg je meer zicht op de negatieve vicieuze cirkel die is ontstaan. Jullie gaan samen ontdekken wat je kunt doen om het negatieve patroon te doorbreken en positieve momenten te creëren, om zo te komen tot een betere communicatie.

Begeleiding bij:

• gesprekken over de kinderen
• praten met de kinderen
• verwerken van de scheiding
• hoog oplopende emoties
• voorkomen van vechtscheiding

Scheidingsbegeleiding

Na een scheiding is het belangrijk om goede afspraken te maken (en te houden) over de kinderen. Wanneer dit niet lukt blijft de strijd door oplopende emoties voortduren. Ook als je al langer gescheiden bent kan de gezamenlijke invulling van ouderschap stagneren wanneer de situatie verandert, door bijvoorbeeld een nieuwe partner of een verhuizing.

Om negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken kan bemiddeling een uitkomst bieden. Wanneer dit niet (meer) mogelijk is bied ik een individueel traject aan om je zo goed mogelijk in het krachtenveld van je scheidingssituatie te ondersteunen.

Doel is altijd om zo goed mogelijk invulling te geven aan je ouderschap en je eigen leven, met inachtneming van de belangen van je kinderen.