Bemiddeling

Bemiddeling

Bij scheidingsbemiddeling kies je ervoor om met elkaar in gesprek te gaan, onder begeleiding van mij als neutrale professional. Doelstelling van de bemiddeling is om een gezamenlijke weg te vinden ondanks tegenstrijdige belangen.
Er is ook ruimte voor juridische informatie / adviezen.

Iedere scheidingssituatie kent andere accenten. Dat vraagt om maatwerk! Ook kinderen kunnen worden betrokken in het traject. Ze vinden het vaak belangrijk om aan een neutraal persoon te kunnen vertellen hoe zij tegen de situatie aankijken.

Bij bemiddeling liggen er kansen om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid als ouders te komen tot de best mogelijke afspraken.

 

Individueel traject

Wanneer bemiddeling niet (meer) aan de orde is kan er ook afzonderlijk over de scheidingssituatie gesproken worden. Doelstelling: zo optimaal mogelijk leren omgaan met de bestaande situatie. We gaan in gesprek over jouw mogelijkheden, rekening houdend met de (on)mogelijkheden in je omgeving. Verwerking van de scheiding kan een onderdeel van dit proces zijn.

Terug naar scheidingsbegeleiding.