Rouwverwerking

Onontkoombaar hoort verlies bij het leven. Verlies van een dierbare, een relatie, je gezondheid of verlies van zekerheden op je werk. Leven met verlies is moeilijk en het kost tijd om tot verwerking te komen. Wanneer dit niet lukt, kan hulp bij rouwverwerking nodig zijn om ‘de draad van je leven’ weer op te pakken.

Klachten

Rouwen kost veel energie. Wanneer je in rouw bent is er vaak sprake van vermoeidheid en lusteloosheid, dit kan zich uiten in concentratieproblemen. Door het verdriet kan het voorkomen dat je slecht slaapt en geen eetlust hebt. Ook je lichaam kan reageren met pijn, hyperventilatie en hartkloppingen.

Fasen van rouw

Een rouwproces kent verschillende fasen die (vrijwel) iedereen op eigen wijze doorloopt. Deze fases zijn voor lang niet iedereen even intensief en verlopen niet in een bepaalde volgorde. Fasen zijn ontkenning, boosheid, het gevecht aangaan, depressie en aanvaarding.

In therapie praten we samen over het gemis en afscheid nemen. Over welke gevoelens er zijn en over de leegte die is ontstaan, om vervolgens een manier te vinden om je leven weer vorm te geven. Er volgt een periode waarin je de verandering gaat aanvaarden. Dit gaat met vallen en opstaan. Dagen waarop je heel erg met het verlies bezig bent worden afgewisseld met tijden waarin de emoties op een afstand blijven. Je maakt voorzichtig weer plannen voor de toekomst.